Co wykrywa badanie?

Badanie wykrywa obecność antygenów bakterii w kale pacjenta oraz toksyny A i B. Szybki test oparty jest o metodę immunochromatograficzną. Jeśli w próbce znajdą się odpowiednie antygeny lub toksyny, na płytce testowej pojawi się barwna kreska.

Istotne informacje o badaniu

Do badania należy pobrać do sterylnej probówki próbkę kału wielkości orzecha laskowego lub kilka mililitrów w przypadku kału płynnego i niezwłocznie dostarczyć ją do laboratorium. Jeśli nie jest to możliwe, należy ją przechowywać w lodówce. 

Kiedy wykonać badanie?

Badanie powinno się wykonać, kiedy u pacjenta po leczeniu antybiotykowym lub z osłabieniem odporności występuje wodnista biegunka. Objawy wskazujące na zakażenie Clostridium difficile to również:

  • bóle brzucha,
  • wymioty i nudności,
  • brak apetytu,
  • wzdęcia,
  • podwyższona temperatura ciała.

Jeśli stan zapalny się rozwinie i przy jednoczesnym nasileniu pozostałych objawów ustaną wypróżnienia, należy pilnie skontaktować się z lekarzem i wykonać dodatkowe badania. 

Szczególną czujność powinny zachować osoby z obniżoną odpornością, z niewydolnością nerek, pacjenci po przeszczepach lub z innych powodów przyjmujący leki immunosupresyjne oraz pacjenci po antybiotykoterapii.

Gdzie zrobić badanie?

Badanie można zrobić w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Pure Clinical Lab Network Sp. z o.o.
ul. Maurycego Mochnackiego 2
76-200 Słupsk

Punkt pobrań
7:25 – 10:00

Na wizytę można umówić się telefonicznie lub przez formularz kontaktowy

Ile kosztuje badanie?

Koszt badania to 50 zł.

Ile się czeka na wyniki badania?

Czas oczekiwania na wynik badania wynosi do 1 dnia roboczego.

Jak wygląda wynik badania?

Wynik testu może być dodatni, kiedy stwierdzi się obecność bakterii Clostridium difficile lub ich toksyn albo ujemny. Jeśli wynik badania jest negatywny, a występuje biegunka poantybiotykowa, nie można wykluczyć zakażenia. Badanie wówczas powinno się powtórzyć lub należy rozszerzyć diagnostykę.
Wynik dodatni bez jednoczesnej obecności toksyn A i B, jeśli nie występuje biegunka i inne objawy, nie wymaga leczenia. 

Każdorazowo wynik badania w kierunku Clostridium difficile toksyna A i B powinien być interpretowany przez lekarza w połączeniu z wywiadem klinicznym i objawami. Tylko wówczas można mieć pewność, że diagnoza będzie właściwa a leczenie skuteczne.

Co zrobić w przypadku niepokojącego wyniku badania?  

Wynik zawsze powinien ocenić lekarz prowadzący. Wynik negatywny nie wyklucza bowiem zakażenia, a wynik pozytywny nie zawsze wymaga rozpoczęcia leczenia. Jednocześnie zagrożenie jest na tyle duże, że decyzja o dalszym postępowaniu terapeutycznym powinna należeć do lekarza. Bakteria Clostridium difficile jest oporna na większość antybiotyków, więc dla skutecznego leczenia biegunki ważne są pewna diagnoza i właściwy dobór leków. 

Podobne badania w kierunku chorób układu pokarmowego

Pasożyty w kale
Giardia Lamblia
Norowirusy, Rotawirusy, Adenowirusy
Helicobacter pylori
Astrowirusy
Campylobacter spp.