Już dziś zostań naszym Partnerem Biznesowym

Nasze Laboratorium dysponuje profesjonalnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowanym personelem, co z pewnością ułatwi naszą współpracę i zagwarantuje wysokie jej efekty. 

Nasze akredytacje

Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” – AB 1647 oraz regularnie bierze udział w badaniach biegłości potwierdzających kompetencje techniczne personelu.

Biobank

Z dniem 03.04.2023 została utworzona Pracownia Biobanku, która wdraża wymagania normy PN-EN ISO 20387:2021-01 w zakresie: “Biobankowania ludzkiego materiału biologicznego i związanych z nim informacji i danych” oraz wymagania “Standardów jakości dla biobanków polskich” opracowane przez członków konsorcjum BBMRI.pl zrzeszające polskie biobanki.

Współpraca

Jeżeli jesteś producentem wyrobów medycznych lub producentem wyrobów do diagnostyki in vitro i chcesz wprowadzić swoje produkty na rynek europejski, to możemy Cię wesprzeć w zbieraniu i/lub przechowywaniu zebranych już przez Ciebie próbek z danymi biologicznymi. Laboratorium jest przystosowane i wyposażone w najlepszy sprzęt do przeprowadzenia reakcji Real time RT-PCR, czyli jednej z najnowocześniejszych oraz najdokładniejszych rodzajów pomiarów i analizy genetycznej. 

Nasz Ośrodek pobiera, kolekcjonuje i przechowuje materiał biologiczny pochodzenia ludzkiego w temperaturze -86°C w Pracowni Biobanku. Dzięki świadomej zgodzie Uczestników o szerokim zakresie, pobrany materiał biologiczny uporządkowany w kolekcje wraz z towarzyszącymi danymi medycznymi (po poddaniu pseudonimizacji) może być wykorzystywany na użytek naukowy jak i kliniczny.

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś omówić szczegóły współpracy lub dowiedzieć się więcej o nas?
Skontaktuj się z nami:

Izabela Lewandowska

Prezes Zarządu
Kierownik Laboratorium

+48 511 872 299

[email protected]

Piotr Christyniuk

Wiceprezes Zarządu
Asystent Diagnostyki Laboratoryjnej

+48 601 830 640

[email protected]

Skip to content