Pure Clinical Lab

Główną koncepcją pobierania i gromadzenia materiału biologicznego przez Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Pure Clinical Lab Network w Słupsku jest skolekcjonowanie wysokiej jakości ludzkiego materiału biologicznego, który będzie wykorzystywany w przyszłych eksperymentach medycznych i naukowych.

Współpraca

Laboratorium współpracuje z kontrahentami polskimi i zagranicznymi, którzy chcą wprowadzić swoje wyroby medyczne na rynek europejski, ponieważ jednym z warunków, jakie musi spełniać jednostka to przeprowadzenie badań populacyjnych.

Dzięki zasobom materiału biologicznego oraz zaakceptowanym przez Komisję Bioetyczną eksperymentom medycznym Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne umożliwia realizację tego obowiązku podmiotom.

Poprzez ciągłe doskonalenie się personelu nieustannie dążymy do poszerzania najwyższych standardów jakości oraz pracujemy nad rozwojem Laboratorium.

Nasza misja

W naszej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, aby poprzez nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, przyczyniać się do wprowadzania na rynek europejski wyrobów medycznych o najwyższej jakości.

Laboratorium nieustannie dąży do zwiększenia świadomości obywateli w kwestii istoty zaangażowania się w udział w eksperymentach medycznych. Przedstawiamy, jak ważne jest, aby w branży medycznej można było korzystać z produktów, które są o najwyższej skuteczności. Dzięki badaniom na materiale biologicznym pochodzącym od ludzi pośredni wpływ na to może mieć każdy obywatel.

Infrastruktura

Materiał biologiczny jest przechowywany w specjalnie przeznaczonych do tego zamrażarkach w temperaturze -80°C Każde urządzenie monitorowane jest za pomocą specjalnej aparatury, która alarmuje o nagłych zmianach temperatury, gdy ustalone zakresy zostały przekroczone. Nadzór jest prowadzony przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dodatkowo w laboratorium jest również wdrożony odpowiedni system awaryjny na wypadek nagłych spadków napięcia, który podtrzymuje pracę urządzeń do czasu usunięcia usterki niezależnej od laboratorium.

Personel laboratorium jest w pełni przeszkolony z obsługi urządzeń i w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi.

Certyfikaty

Wdrażamy wytyczne PN-EN ISO 20387:2021-01 „Biotechnologia – Biobankowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania

Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” - AB 1647
Uczestnictwo w zewnętrznej ocenie jakości (EQA - external quality assessment) organizowanym przez Quality Control for Molecular Diagnostics – QCMD 2023 Respiratory I Plus EQA Programme - QAM204216_1A
Skip to content