Pure Clinical Lab

Główną koncepcją pobierania i gromadzenia materiału biologicznego przez Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne Pure Clinical Lab Network w Słupsku jest skolekcjonowanie wysokiej jakości ludzkiego materiału biologicznego, który będzie wykorzystywany w przyszłych eksperymentach medycznych i naukowych.

Nasza misja

W naszej codziennej pracy dokładamy wszelkich starań, aby poprzez nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, przyczyniać się do wprowadzania na rynek europejski wyrobów medycznych o najwyższej jakości.

Laboratorium nieustannie dąży do zwiększenia świadomości obywateli w kwestii istoty zaangażowania się w udział w eksperymentach medycznych. Przedstawiamy, jak ważne jest, aby w branży medycznej można było korzystać z produktów, które są o najwyższej skuteczności. Dzięki badaniom na materiale biologicznym pochodzącym od ludzi pośredni wpływ na to może mieć każdy obywatel.

Nasz zespół

Nasza załoga to zespół renomowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i przygotowaniem merytorycznym. W odpowiednim przygotowaniu do wykonywanych zadań pomaga nam również nieustanny rozwój kompetencji i dbanie o znajomość aktualnych regulacji oraz standardów.

Potwierdzamy nasze kompetencje i jakość świadczonych usług Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji spełniając wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Warto również wspomnieć, że Pure Clinical Lab Network należy do większej struktury biznesowej, dzięki czemu firma dysponuje dostępem do niezwykle szerokiego zaplecza specjalistów z zakresu badań klinicznych i regulacji prawnych dotyczących wyrobów medycznych.

Infrastruktura

Materiał biologiczny jest przechowywany w specjalnie przeznaczonych do tego zamrażarkach w temperaturze -80°C Każde urządzenie monitorowane jest za pomocą specjalnej aparatury, która alarmuje o nagłych zmianach temperatury, gdy ustalone zakresy zostały przekroczone. Nadzór jest prowadzony przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dodatkowo w laboratorium jest również wdrożony odpowiedni system awaryjny na wypadek nagłych spadków napięcia, który podtrzymuje pracę urządzeń do czasu usunięcia usterki niezależnej od laboratorium.

Personel laboratorium jest w pełni przeszkolony z obsługi urządzeń i w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi.

Certyfikaty

Wdrażamy wytyczne PN-EN ISO 20387:2021-01 „Biotechnologia – Biobankowanie – Ogólne wymagania dotyczące biobankowania

Uczestnictwo w zewnętrznej ocenie jakości (EQA - external quality assessment) organizowanym przez Quality Control for Molecular Diagnostics – QCMD 2023 Respiratory I Plus EQA Programme - QAM204216_1A
Skip to content