Sylwetka uczestnika

Zapraszamy:

 • osoby pełnoletnie i niepełnoletnie (wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym)
 • osoby z objawami zakażenia dróg oddechowych np.: kaszel, katar, złe samopoczucie, ból gardła, ból głowy, ból mięśni itd.
 • osoby bez objawów zakażenia dróg oddechowych.

Wyłączenia:

 • osoba, która w ciągu ostatnich 30 dni otrzymuje lub otrzymała eksperymentalny lek biologiczny,
  w tym leczenie lub terapię
 • osoba, która w ciągu ostatnich 3 dni przed pobraniem wymazu otrzymała szczepionkę donosową
  w kierunku Grypy typ A
 • osoba, która w ciągu 10 minut przed bezpośrednim pobraniem materiału biologicznego jadła, piła lub paliła
 • osoba ze stwierdzoną hemofilią – w celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia krwawienia z nosa.

Jak zostać uczestnikiem?

 1. Zapoznaj się z:

 2. Masz możliwość kontaktu z nami na 3 sposoby:
  • Formularz kontaktowy w zakładce Kontakt z nami
  • mailowo pisząc na adres: [email protected] oraz
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 506 980 178
   Personel udzieli odpowiedzi na wszystkie dodatkowe pytania, których nie znalazłeś w Informatorze.

Zostanie wyznaczona propozycja terminu pobrania (poniedziałek-piątek w godzinach 7:25-10:00) następnie zgłoś się do siedziby Laboratorium o wyznaczonej godzinie.

Jesteśmy pod adresem:
Pure Clinical Lab Network
ul. Stanisława Konarskiego 8A/34B,
76-200 Słupsk

Wypełnij niezbędne dokumenty, a następnie personel skieruje Cię na pobranie.

Co otrzymasz? 

Oddając swój materiał biologiczny (wymaz z nosogardła) otrzymasz pakiet bezpłatnych badań:
* SARS-CoV-2,
* RSV,
* Grypa typ A i typ B.

Materiał zostanie przebadany w dniu pobrania, a wyniki przesyłamy, w zabezpieczonej formie, pocztą elektroniczną lub do osobistego odbioru w rejestracji Laboratorium. 

Jakie jest ryzyko związane z wzięciem udziału w badaniu?

Możliwym powikłaniem po pobraniu wymazu może być uszkodzenie śluzówki nosa, powodujące chwilowe krwawienie z nosa.

W przypadku wystąpienia krwawienia należy pochylić głowę lekko do przodu, tak by krew wypływała na zewnątrz.

Można zastosować zimny okład na nasadę nosa lub kark oraz palcami docisnąć skrzydełka nosa.

Pobranie trwa kilka chwil i prawidłowo pobrany wymaz wygląda następująco:

Twoje prawa 

Wyrażenie zgody jest w pełni dobrowolne, za pomocą formularza świadomej zgody.

Prawo do niewyrażenia zgody na udział w projekcie, na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili.

Zgoda może być w każdej chwili, bez podania przyczyny, wycofana w całości, czego skutkiem będzie co do zasady zniszczenie Państwa materiału biologicznego i zaprzestanie przetwarzania danych osobowo-medycznych w całości.

Dawca ma prawo do dostępu do swoich danych, zarówno jak i do ich sprostowania.

Poszanowanie prawa do ochrony prywatności i poufności danych za pomocą odpowiednich środków zaradczych i procedur wewnętrznych.

Prawo do niewiedzy o wynikach badań oraz do informacji o rodzaju oraz metodzie pobrania materiału biologicznego.

Prawo do złożenia skargi, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa lub nastąpiło naruszenie przetwarzania danych.