Materiał biologiczny jest przechowywany w specjalnie przeznaczonych do tego zamrażarkach w temperaturze -80°C Każde urządzenie monitorowane jest za pomocą specjalnej aparatury, która alarmuje o nagłych zmianach temperatury, gdy ustalone zakresy zostały przekroczone. Nadzór jest prowadzony przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Dodatkowo w laboratorium jest również wdrożony odpowiedni system awaryjny na wypadek nagłych spadków napięcia, który podtrzymuje pracę urządzeń do czasu usunięcia usterki niezależnej od laboratorium.

Personel laboratorium jest w pełni przeszkolony z obsługi urządzeń i w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi.